Tüplerde Sıvı Birikmesinin Tüp Bebek Tedavisine Etkisi

Tüplerde Sıvı Birikmesinin Tüp Bebek Tedavisine Etkisi

Tüplerde sıvı olması yani Hidrosalpinks denilen durum, tüp bebek tedavisini doğrudan etkileyen bir sorundur. Tüplerde sıvı olması, içeriye transfer ettiğimiz embriyonun orada tutunma şansını yarı yarıya etkiler. Bu nedenle tüp bebek tedavisinden önce bu tüplerin alınması gerekir.

Tüplerde Sıvı Birikmesinin Tüp Bebek Tedavisine Etkisi

Tüp bebek tedavisindeki başarısızlığınızın nedeni Hidrosalpinks olabilir Tüplerin tıkalı ve içlerinin sıvı ile dolu olması olarak tanımlanan Hidrosalpinks tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Hidrosalpinks etkilerini ve tedavisi

Tüp bebek tedavisi hem maddi hem manevi olarak zor bir süreç. Bu tedavi esnasında başarısızlığa sebep olabilecek her türlü detay özenle incelenmeli ve tedavi edilmeli. Araştırmalar tüplerin uçlarının tıkalı ve içlerinin sıvı dolu olduğu durumlarda (hidrosalpinkstüp bebek uygulamalarının başarısız olduğunu göstermekte.

Hidrosalpinks tek taraflı olduğunda bile başarısızlığa neden olabiliyor. Hamilelik oranlarının ultrasonda tüplerin içinde sıvı görüldüğü durumlarda, tüplerin tıkalı ancak ultrasonda içinde sıvı gözlenmediği durumlara göre daha düşük olduğu bilinmekte. Hidrosalpinkste tüplerin alınmasının tüp bebekte başarı şansını artırdığı gösterilmiştir.

Hidrosalpinksin etkileri

Tüp bebek öncesi tüplerin alınmasının, yumurtalık kanlanmasını ve cevabını bozup bozmadığı uzun süre tartışılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar, tüplerin alınmasının gebelik oranlarını ve elde edilen yumurta sayısını etkilemediğini gösteriyor. Hidrosalpinksin içindeki sıvının nasıl etkili olduğu, başarıyı neden azalttığı tam olarak ortaya konulamamıştır. Genel olarak bu sıvının rahime doğru akmasının hem mekanik hem de kimyasal olarak embriyonun rahim içine tutunmasını engellediği düşünülmekte.

Tüp bebekte hidrosalpinks

Her ne kadar hidrosalpinks tedavisinin tüp bebeğe başlamadan önce yapılması tavsiye edilse de, bazı durumlarda hidrosalpinks tüp bebek tedavisinin herhangi bir aşamasında tespit edilebilir. Bu gibi durumlarda elde edilen tüm embriyoların dondurulması tavsiye edilir.

Embriyo transferi hidrosalpinks tedavisi sonrası yapılmalı. Aynı öneri rahim içinde sıvı görüldüğü durumlar için de geçerlidir. Hidrosalpinks tedavisinde tüplerin alınmasının yanı sıra, tüplerin açılması (salpingostomi), tüplerin bağlanması, ultrasonla tüp içindeki sıvının boşaltılması gibi tedavi yöntemleri de önerilir. Ancak bu uygulamaların hangisinin tüplerin alınma tedavisinin yerine geçebileceği henüz belirlenememiştir.

Yorum ekle