Endoskopik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

ENDOSKOPİK CERRAHİ

Endoskopik Cerrahi Uyguladığımız Hastalıklar
Endoskopik Cerrahi Uyguladığımız Hastalıklar

Histeroskopi ışıklı bir teleskop yardımı ile rahim iç boşluğunun görüntülenmesine verilen isimdir. Tanısal veya tedavi edici amaçla yapılabilir. Tanısal amaçla bugün büyük çoğunlukla ofis histeroskopi ‘den yararlanılmaktadır.

Endoskopik Cerrahi Nedir ?

Endoskopik cerrahi minimal invaziv (dokularda en az hasar oluşturularak gerçekleştirilen) bir tekniktir. Endoskopik cerrahi tedavisiyle doğal yollardan vücuda giriş veya daha küçük kesiler, tedavi sonrası daha hızlı iyileşme ve yüksek hasta memnuniyeti.

Endoskopik cerrahi , hastalığı teşhis ve tedavi etmek için küçük insizyonlardan veya doğal vücut açıklıklarından geçen kapsamları kullanır. Endoskopik cerrahi de diğer bir popüler terim, minimal invazivcerrahidir. (MIS), bu da tanı ve tedavilerin düşük vücut boşluğu istilasıyla yapılabileceğini vurgulamaktadır.

Cerrahi enstrümanlar tamamen cerrahın kontrolündedir ve cerrahi alanın görüntülenmesi için endoskopik kamera kullanılabilir. Açık ameliyatlara göre ameliyat sonrası hareket serbestliği ve yara iyileşmesi daha çabuk olur. Hastaların ameliyat sonrası daha erken dönemde iş yaşamına ve aktif hayata dönmeleri mümkündür. Ancak endoskopik tekniğin uygulanabilmesi için göğüs duvarı yapısının ve kalpteki anatominin uygun olması gerekir.

Endoskopik Cerrahi Uyguladığımız Hastalıklar

Laparaskopik ve Histeroskopik Cerrahi

İnfertilite (kısırlık) tedavisi öncesi ve sonrasında yapılması gerekli olabilen , myom alınması, kist alınması, rahim anomalilerinin düzeltilmesi, tüplerin açılması veya alınması gibi jinekolojik operasyonları kapalı yolla olabilirsiniz. Çok daha çabuk iyileşerek günlük hayatınıza dönebilirsiniz.

Kadın Hastalıkları Tedavisinde Endoskopik cerrahi Yöntemleri

Endoskopik cerrahi laparoskopi ve histeroskopi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Laparoskopik cerrahide karında ortalama 0.5 cm lik üç adet kesi yaparak karın içinin kamera yardımı ile görüntülenmesi işlemidir. Bu küçük yerlerden girilerek kadın hastalıklarını ilgilendirecek operasyonların neredeyse tamamı yapılabilmektedir.

Histeroskopik cerrahi ise; rahim içinin kamera yardımıyla gözlenmesi ve tanı ve tedavinin birlikte uygulanmasıdır.

Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye avantajları nedir?

Laparoskopik cerrahi ile yapılan operasyonlarda hastanın operasyon sonrası ağrı duyma oranı azalmakta, taburcu olma süresi kısalmakta, günlük aktivitesine daha çabuk dönebilmekte, ve estetik olarak açık cerrahideki yara izi görülmemektedir.

Laparoskopik cerrahide kadın hastalıklarında hangi operasyonlar yapılabilmektedir?

Laparoskopik cerrahi yöntemi ile kadın hastalıklarını ilgilendiren operasyonların neredeyse tamamı yapılabilmektedir. Laparoskopinin temel ilkesi hastanın operasyon süresinin kısalması, daha az ağrı duyması ve daha çabuk eve ve işe dönebilmesidir.

Laparoskopi ile yapılabilen operasyonları sıralarsak; dış gebelik operasyonları, yumurtalık kist operasyonları, myom operasyonları, tüpleri ilgilendiren operasyonlar, rahim alınması operasyonları (histerektomi), idrar kaçırma operasyonları, rahim sarkması operasyonları, rahim alınmasından sonraki vagen sarkma operasyonları, idrar torbası sarkma operasyonları, rahim kanseri özellikle endometrial kanser operasyonları yaklaşık 0.5 cm lik üç küçük kesiden girilerek yapılabilmekte ve hasta aynı gün veya ertesi günü hastaneden taburcu olmakta ve aynı hafta içerisinde günlük aktivitesine dönebilmektedir.

Laparoskopik cerrahinin kısırlık tedavisinde yeri nedir?

Laparoskopik cerrahiyi kısırlık tanı ve tedavisinde sıklıkla kullanmaktayız. Rahim kanallarının kapalı olup olmadığını laparoskopi esnasında boyalı madde vererek tanımlamakta ve tıkanmış olan kısım kanalın dış kısımlarında ve kanal işlev görebilecek durumda ise rahatlıkla açılarak hastanın gebe kalması sağlanabilmektedir. Rahimde yerleşen myom benzeri oluşumlar laparoskopi ile kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Kısırlığa yol açtığı düşünülen ve tedavi edilmediğinde yumurtalık kapasitesini azaltan çikolata kistleri de (endometrioma) laparoskopi yöntemi ile yumurtalık dokusuna en az zarar vererek çıkarılmaktadır.

Histeroskopik cerrahi nedir?

Histeroskopik cerrahi rahim içinin kamera yardımıyla görüntülenmesi ve rahim içinde var olan anormal oluşumların hem tanınması hem de aynı zamanda tedavi edilmesidir.Bu amaçla rahim içerisine histeroskop denilen cihaz yerleştirilir ve hem tanı hem de tedavi sağlanır.

Kimlere histeroskopi yapılmalıdır?

Histeroskopi hem tanı hem de tedavi amacıyla yapıldığından ultrasonografide şüphelenilen polip, myom gibi istenmeyen yapıların çıkarılmasında ve doğuştan rahim içi perde (septum) varlığında rahim içinin normal hale getirilmesi için ve rahim içi yapışıklık varsa yapışıklıkların açılması için yapılabilmektedir.

Kısırlık tanı ve tedavisinde histeroskopinin yeri nedir?

Rahim içinde yer işgal eden yapılar; polip,myom,septum kısırlık tedavisinden önce mutlaka çıkarılmalıdır. Çünkü yardımcı üreme yöntemleri ile elde edilen iyi kaliteli bir embriyo eğer rahim içi uygun değilse gelişimini sürdüremez. Yine rahim içerisinde yapışıklık varsa aynı nedenden dolayı tedavi öncesi mutlaka histeroskopi yöntemi ile açılmalıdır.

Tekrarlayan tüp bebek uygulamalarında iyi kalitede embriyo transferine rağmen gebelik elde edilememiş hastalarda, yeni bir tedavi öncesi histeroskopi ile rahim içine bakılması önerilmektedir.

Tanısal amaçla yapılan histeroskopide rahim iç zarının yapısı ve damarlanması incelenerek tüp bebek tedavisi öncesinde değerlendirme yapılabilmektedir.

Tedavi edici amaçla yapılan histeroskopilerde genellikle anestezi verilir ve rahim içine rahim ağzı genişletildikten sonra elektrorezektör adı verilen bir alet sokulur.

Elektrorezektör ürologların prostat rezeksiyonu için kullandıkları aletin aynısıdır. Bu alet yardımı ile rahim içindeki perdeler kesilebilir (septum inziyonu), büyük polipler ve myomlar çıkarılabilir. Ayrıca rahim içi yapışıklıkları da açılabilir.

Histeroskopik  Polip Eksizyonu Ameliyat Videoları

Histeroskopi ile rahim iç tabakasını döşeyen hücre tabakası (endometrium) çıkarılarak aşırı kanaması olan ve artık çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar tedavi edilebilir. Bu işleme endometrial ablasyon adı verilir. Histeroskopi ile makas veya lazer kullanımı da mümkündür ancak bugün büyük çoğunlukla elektrik enerjisinden yararlanılmaktadır.

Histeroskopik Septum Rezeksiyonu – Rahim Perdesinin Tıraşlanması

Histeroskopik Polip

Tedavi edici amaçla yapılan histeroskopilerde genellikle anestezi verilir ve rahim içine rahim ağzı genişletildikten sonra elektrorezektör adı verilen bir alet sokulur. Elektrorezektör ürologların prostat rezeksiyonu için kullandıkları aletin aynısıdır. Bu alet yardımı ile rahim içindeki perdeler kesilebilir (septum inziyonu), büyük polipler ve myomlar çıkarılabilir. Ayrıca rahim içi yapışıklıkları da açılabilir

Yorum ekle