Yumurtaların Hazırlanması (Denüdasyon İşlemi)

Yumurtaların Hazırlanması (Denüdasyon İşlemi)

OPU işleminde toplanan yumurtalar COC (Cumulus oocyte complex) olarak tanımlanan, yumurtanın gelişim aşamasında ve fertilizasyona kadarki süreçte gelişimini ve canlılığını destekleyen binlerce kümülüs hücresi ile çevrilidir. Eğer mikroenjeksiyon (ICSI) planlanıyor ise, olgun yumurtaların ve yumurta kalitelerinin tanımlanabilmesi için kümülüs hücreleri denüdasyon olarak tanımlanan bir işlem ile yumurtadan ayrılır.

Foliküllerden (yumurta kesesi) aspire edilen yumurtalar, etrafındaki hücre kümesi ile birlikte alınır. Bu hücre kümesi, yumurtaların olgunluğunu tamamlayabilmesini sağlar. Yaklaşık 1-2 saat bu hücreler yumurtanın etrafından uzaklaştırılmaz. Yumurtanın son olgunlaşma aşamasını tamamlaması beklenir. Bekleme süresinin sonunda, hyaluranidaz adı verilen enzim ve steril cam pipetler yardımı ile yumurtanın çevresindeki hücreler enzimatik ve mekanik yöntem ile yumurtadan uzaklaştırılır. Böylece yumurtalar matürasyon (olgunluk) açısından değerlendirilebilecek duruma gelir. Denüdasyon işleminden yaklaşık 30-60 dakika sonra olgunluğunu tamamlamış yumurtalara mikroenjeksiyon işlemi uygulanır.

Yapılan mikroskobik değerlendirmede olgun ve olgun olmayan yumurtalar tespit edilerek, mikroenjeksiyon işlemine kadar bekletilecekleri kültür sıvılarına alınır ve gerekli ortam koşullarını sağlayan inkübatörlere kaldırılır. Toplanan yumurtalardan sadece olgunluğunu tamamlamış (Metafaz 2 – M2) hücrelere işlem uygulanır. Bu nedenle her toplanan yumurta hücresine işlem yapılamamaktadır.

IVF (tüp bebek) (sperm ile yumurtanın aynı kültür sıvısı içine konularak, spermin yumurtayı kendi kendine döllemesi işlemi) uygulanan yumurtalara denüdasyon işlemi mekanik yöntemle yumurtaların toplanmasından 22-24 saat sonra uygulanır.

Yorum ekle