Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Toplama İşlemi (OPU)

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Toplama İşlemi (OPU)

Tüp Bebek | IVF | Tüp bebek Tedavisinde Yumurta Toplama İşlemi | OPU | Yumurta Toplama İşlemi ve Süreci | Yumurtaların Toplanması | Oosit Pick Up

Yumurtalar belirli bir büyüklüğe ulaşması ile uygulanan “çatlatma iğnesi” den yaklaşık 36 saat sonra toplanmalıdır. “OPU (oosit pick-up)” adı verilen yöntem ile tüm yumurtalar toplanılır.

Yumurtaların Toplanması (oosit pick up)

Yumurtalar belirli bir büyüklüğe ulaşması ile uygulanan “çatlatma iğne”sinden yaklaşık 36 saat sonra toplanmalıdır. “OPU (oosit pick-up)” adı verilen yöntem ile tüm yumurtalar toplanılır.

Yumurta toplam işlemi vajinal ultrason probuna ilave edilmiş özel bir kanül yardımı ile yapılmaktadır. Ultrason probu vajinaya uygulandığında özel tünelinden ilerletilen kanül ile yumurtalara tek tek girilerek içerikleri aspire edilirler. İşlem süresi ortalama 15-20 dakika arasında değişmektedir.

Yumurta toplama işlemi hastaya bağlı olmak üzere genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Lokal anestezide rahim ağzına uygulanan enjeksiyonlar ile ağrı hissi azaltılır. Genel anestezi uygulanacak hastaların işlemden altı saat öncesinden ağızdan beslenmeyi kesmesi gerekmektedir.

Toplanan yumurtalar ameliyathane içindeki embriyoloji laboratuvarına verilir. Embriyologlar toplanan yumurtaları mikroskop altında inceleyerek, özel sıvılarda korumaya alırlar.

Yumurta toplama işlemi düşük riskli bir cerrahidir. Hastalarda işlem sonrası az miktarda ağrı ve kanama gözlenebilir. Genellikle ağrı kesiciler ile ağrı tamamen kesilebilirken, kanama birkaç günde tamamen yok olur.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Toplama İşlemi (oosit pick up-OPU) 

Yumurta toplama işlemlerinin tamamına yakını vajinal yoldan yapılan ultrasonografi yardımıyla (transvajinal ultrasonografi) gerçekleştirilir.

Diğer girişim yolları ise laparoskopi ya da transabdominal ultrasonografi yardımıyladır ki bu yollar çok nadiren gerekli olur.

Transvajinal metodda yumurtalıklar, vajene yerleştirilen bir ultrason probu ile görüntülenir.

Tedavi Süreci hangi şartlarda ve ne zaman uygulanmalıdır ?

Vajen duvarından geçerek yumurtalığa doğru ilerletilen bir iğne aracılığı ile buradaki folliküllerin içindeki sıvı aspire edilir.

Bu sıvı ile birlikte gelen yumurta mikroskop altında bulunarak toplanır. Bu işlem genelde 30 dakikadan daha kısa sürer.

Hastaların işlem sırasında rahatlaması için çeşitli ilaçlar kullanılır. Aşağıda açıklanan iki anestezi tipinden hastaya uygun olan biri seçilir:

  • Bilinçli sedasyon ve lokal anestezi

Bu yöntemde hastaya intravenöz yolla (damar yolu ile) “fentanyl ve dormicum” gibi ilaçlar verilir. Böylece hastada hafif bir uyku hali sağlanırken, işlem sırasında oluşabilecek rahatsızlık hissi minimuma indirilir. Hasta, çevresinin ve yapılan işlemin farkında olabilir. Sedasyona yanıtta da kişisel farklılıklar olabilir.

  • Genel anestezi

Genel anestezinin bir türü olan intravenöz genel anestezik ilaçlar kullanılarak uygulanır. Hasta tam bir uyku halindedir ve çevresinde olanlardan habersizdir. Bu tip anestezide genelde solunumu sağlamak için solunum yoluna tüp yerleştirilmesi (entubasyon) gerekli değildir. Bu işlem, bir anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. 

SPERM ÖRNEĞİNİN VERİLMESİ

Yumurtaların toplandığı gün, döllenme işleminde kullanılmak üzere androloji laboratuarına özel bir tuvalette masturbasyon yoluyla sperm örneği vermeniz gereklidir. 

Tüp bebek merkezlerinin hemen hepsinde erkeklerin masturbasyon yolu ile sperm verebilmelerini sağlamak amacıyla “özel odalar” bulunmakta ise de bu işlem pek çok erkek için sıkıntılı bir iştir.

Eğer daha önceden dondurulmuş sperm örneğiniz var ise işlem daha farklı olacaktır.

Laboratuarda döllenme işleminde kullanılacak sperm örneği içindeki sperm hücreleri, çeşitli yöntemlerle ayrılır. Daha iyi hareket edenleri seçilir ve seminal sıvılardan arındırılır.

OOSİTLERİN İNKÜBASYONU ve FERTİLİZASYONU

Toplanan yumurtalar mikroskop altında değerlendirilir, her biri olgunluklarına göre derecelendirilir. Yumurtanın olgunluğu onun döllenebilme kapasitesini belirler. Daha sonra uygulanmaya karar verilmiş yönteme göre inseminasyon yapılır.

Yorum ekle