Tüp Bebek İşleminde Döllenme ve Fertilizasyon Aşaması

Tüp Bebek İşleminde Döllenme ve Fertilizasyon Aşaması

Yumurta toplama işlemi günü erkekten alınan spermlerle dölleme işlemi yapılacaktır. Erkekten mastürbasyon yoluyla alınan menideki spermler bir kültür medyumunda yıkanarak hazırlanır. Yumurtalar da toplandıktan sonra mikroskop altında matüritesi (olgunluğu) yönünde incelenir ve yaklaşık 2-4 saat kadar inkübatörde bekletilir.

Yumurta hücreleri toplandıktan sonra laboratuarda özel bir dolapta (inkübatör) bir kültür ortamına koyulur. Bu arada eşin spermi özel bir yıkama tekniği ile hazırlanarak sağlıklı spermler ayrılır.

Klasik tüp bebek tekniği uygulanacaksa her bir yumurta 20-30 bin kadar sperm ile özel hazırlanan bir kültür ortamında bir arada bırakılır ve inkübatöre konulur. Mikroenjeksiyon (ICSI) tekniğinde ise her bir yumurtanın içine tek bir sperm ince bir pipet ile enjekte edilir.

IVF yönteminde yumurta hücreleri toplandıktan sonra 4-6 saat sonra eşten alınan spermler yumurta hücresinin yanına bırakılır ve spermlerin yumurtayı döllemesi beklenir. Spermlerin sayısı yetersiz veya mevcut spermlerin kötü kalitede olması nedeni ile kendiliğinden döllenmenin beklenmediği durumlarda mikroenjeksiyon yöntemine başvurulur. Mikroenjeksiyon yönteminde; yumurta hücresinin içine sağlıklı bir sperm enjekte edilir.
Yumurta toplama işleminden bir sonraki günde, yumurta ve spermler hakkında bilgi vermek amacıyla bizimle telefon ile bağlantı kuracaksınız. Bu noktada çoğu vakada döllenme görülür. Fakat embriyo transferi, döllenmiş olan yumurta normal olarak bölünmeye başladıktan sonra yapılabilir ve bu da genellikle döllenmeden bir gün sonra gerçekleşir. Nadir olmasına rağmen IVF’in risklerinden birisi de döllenmenin gerçekleşmemesidir. Bazen bunun sebebi bellidir fakat çoğunlukla herhangi bir sebep bulunamaz. Bu olursa takibe devam edilmeyecektir. Bu bulgunun anlamı hakkında doktorunuz ya da embriyoloğunuzla görüşme şansı tanınacaktır.

Yaklaşık 16-18 saat sonra inkübatörden çıkarılır ve mikroskop ile döllenme olup olmadığı kontrol edilir. Eğer iki pronükleus (biri yumurtadan diğeri spermden) görülürse yumurtanın döllendiği söylenir ve zigot adını alır. Zigot daha sonra bölünmeye başlar ve sırasıyla 2, 4 ve devam eden sayılarda hücrelere bölünür. Yumurta toplama işleminden 48-72 saat sonra bir embriyo 4-8 hücreli olmuştur ve rahme transfer edilebilir. Fakat bazen döllenen yumurta hücre bölünmesine devam etmez ve arrest embriyo adı verilen bu durumda o embriyo transfer edilmez.

Yorum ekle