Tüp Bebek Yönteminde Blastokist Transferi

Tüp Bebek Yönteminde Blastokist Transferi

Tüp Bebek Tedavisinin En Önemli Aşamalarından Biri Blastokist Transferi

“Blastokist transferi” olarak adlandırılan işlem tüp bebek tedavisinin en önemli işlemlerinden biri. Laboratuvar ortamında oluşturan embriyo, oluşumunun 5. ya da 6. gününde kadına transfer edilir.

Embriyolar 2. ya da 3. günde yani bölünme aşamasında transfer edilirler, ya da laboratuvar ortamında kültür süreleri uzatılarak 5. -6. gün aşamasına kadar bekletilirler. Bu aşamada embriyolar bölünmelerini sürdürerek blastokist denilen hücrelere dönüşürler. Bu aşamadaki embriyo büyüyerek içi sıvı dolu bir boşluk oluşturur ve ilerde bebeği oluşturacak kısım (ICM; inner cell mass) ve çocuğun eşi olan plasentayı oluşturacak kısım (trofoblastlar) belirgin hale gelir.

Bu şekilde gelişimlerini sürdüren daha sağlıklı embriyolar seçildiğinden hem bunların rahim duvarına tutunması kolaylaşır ve transferleri ile gebelik oranı artar hem de az sayıda transfer edilecekleri için çoğul gebelik riski azaltılmış olur.

Blastokist Transferi Nedir?

Blastokist transferi ile yapılan işlemlerde embriyonun transferinin daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün. Tüp bebek tedavilerinde sıklıkla karşılaşılan çoğul gebelik ihtimalini de azaltan transfer yöntemi, ailelerin çocuk sahibi olma planlarını daha rahat yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Blastokist transferi son yıllarda kullanılan, gelişen tıp teknolojilerine bağlı olarak klinikler tarafından da her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanan bir yöntem.

Tüp bebek tedavisi ilk uygulandığı dönemlerde transfer işlemi embriyoların döllenmesinden sonraki 48 saatin sonunda yapılırdı. Çünkü bu transfer sürecinde embriyonun ne kadar canlı kalacağı belirlenemezdi.

Embriyonun geliştirildiği solüsyonun sürece olan etkisi bile tahmin edilemiyordu. Gelişen teknikler ile birlikte embriyoların yapısı ve gelişimi çok daha etkili bir şekilde gözlenebilir hale geldiği için tüp bebek tedavisinde başarı oranı oldukça yükselmiş oldu.

Günümüzde ise transfer için beklenen süre 48 saatten 72 saate kadar yükseltildi. Blastokist transfer yönteminde ise transfer işleminin 5 ve 6 gün sonra yapılması mümkün oluyor. Bu durumda başarı ihtimali yüksek olan embriyoların daha kolay bir şekilde seçilmesine yardımcı oluyor. Transferin adının blastokist olmasının nedeni de embriyonun rahme tutunmadan önce geçirdiği son aşamaya da bu adın verilmesinden kaynaklanıyor.

Blastokist transfer yönteminde başarı oranının yüksekliği, çoğul gebelik oluşumuna neden olan çok sayıda yüksek canlılık oranına sahip embriyo transfer edilmesi ihtimalinin ortadan kalkması tekniğin gelişmesine ve yaygınlaşmasını sağlar.

Blastokist transferinin avantajları nelerdir?

Blastokist transferinin avantajları nelerdir?
  • Gelişme, büyüme olasılığı ve rahime uyumu daha iyi olan embriyoların seçilebiliyor ve bu sayede tekrarlayan gebelik başarısızlıkları da ortadan kaldırılabiliyor.
  • Canlılık oranı yüksek olan daha az sayıda embriyo anne adayının rahmine transfer edilerek çoğul gebelik riski azaltılabiliyor.
  • Embriyoların gelişimini daha detaylı bir şekilde gözlenebiliyor.
  • Embriyolar en yüksek gelişim potansiyeline sahip oldukları dönemde dondurabiliyor.
  • Embriyoların canlılık oranının daha net incelenebileceği yöntemlerin uygulanması fırsatı yaratılıyor.
  • Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında gebelik elde edebilme şansı artıyor.


Yorum ekle