Tüp Bebek Tedavisinde Tanısal Histereskopi

Tüp Bebek Tedavisinde Tanısal Histereskopi

Tanısal histeroskopi tüp bebek tedavisinde rahim ile ilgili bir problem olabileceğini düşündüren bulguların olması durumunda mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Histeroskopi sayesinde rahim içerisini gözle görerek sağlıklı olup olmadığı saptanabilir.

Tüp bebekte embriyolar transfer edilmeden önce histeroskopi yapılması gereken hastalar kimlerdir?

  • Adet aralarında lekelenme ve kanaması olan hastalar
  • Hastanın değerlendirmesi ve ultrasonografisinde rahim içerisinde bir problem olduğu düşünülen hastalar (ultrasonografide polip, myom, yapışıklık, perde görünümü olan hastalar)
  • İyi embriyolar transfer edilmesine rağmen gebe kalamayan hastalarda rahim içinden emin olmak için

Tanısal histeroskopide embriyonun tutunma şansını azaltacak polip, myom , yapışıklık gibi bir problem varsa hemen düzeltilebilir. Yapışıklıklar açılabilir, myom ve polipler alınabilir. Bir problem izlenmiyorsa rahim içerisine küçük çizikler yapılar (sctraching). Bu sayede bu bölgelerde yeni rahim içi dokusu gelişimi hızlandırılarak embriyoların tutunma şansına yardımcı olunur.

Tüp Bebek Öncesi Histeroskopi / Laparoskopi Başarıyı Artırır mı?

Tüp Bebek tedavisi hastalar açısından çoğunlukla zorlu ve maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle tedavinin başarı şansını artırmak için, gerekli ön değerlendirmelerin ve hazırlıkların yapılması önemlidir. Hastanın, tüp bebek tedavisine, doğru bir şekilde hazırlanması, tedavinin başarısını artırabilecek unsurlardan biridir.

Tüp Bebeğin, klasik tedavi yöntemlerinin denenmesine gerek duyulmadan, öncelikli tedavi olarak seçildiği durumlarda bile, doktorun bunun nedenlerini hastaya net bir şekilde açıklaması gerekecektir. Dolayısıyla tedavi öncesi tetkiklerin ve değerlendirmelerin yapılması gene son derece önemli olacaktır.

Tüp bebek, günümüzde pek çok durumda ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilmeye başlandığından, histeroskopi ve laparoskopinin uygulandığı durumlar azalmaktadır. Ancak bu doğal olarak merkezden merkeze ve vakadan vakaya değişiklikler göstermektedir. Bazı merkezlerde rahim kavitesinde (boşluğunda)hamileliğe engel olacak bir durumun varlığı histeroskopi yöntemiyle tüp bebek tedavisine başlamadan önce rutin olarak araştırılmaktadır. Daha az olmakla birlikte bazı merkezlerde de pelvik bölgenin durumu tanısal laparoskopi ile detaylı olarak incelenmektedir. Bazı hastalar ise bu işlemlerin yapılmasındansa tüp bebek tedavisine doğrudan başlanmasını tercih edebilmektedir.

Unutulmamalıdır ki her hastanın durumu farklıdır ve histeroskopi/laparoskopi yapılıp yapılmayacağı, kişiye özel olarak değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır. Doğal olarak her durumda uygulanabilecek tek bir doğru yoktur ancak yapılmış araştırmaların incelenmesi konuya ışık tutacaktır.

Tanısal histeroskopi nedir?

Histeroskopi

Kadınların kısırlığı, tekrarlayan düşükler veya anormal kanamanın değerlendirmesinde çok faydalı bir işlemdir. Tanısal histeroskopi sayesinde rahim boşluğu incelenerek, rahimdeki miyomlar, yara dokuları, polipler, kalıtsal bozukluklar teşhis edilebilir.

Histeroskopi işlemi için vücutta herhangi bir kesi açılmaz. Tanısal histeroskopi sırasında ilk olarak rahim ağzından histeroskop olarak adlandırılan görüntüleme aleti sokulur. Histeroskop aleti sayesinde rahmin içinin daha rahat görüntülenmesi için karbon dioksit gazı veya boyar sıvı madde enjekte edilebilir. Histeroskopi genelde adetin sonlanmasının ardından yapılır.

Histereoskopi

Cerrahi histeroskopi nedir?

Cerrahi histeroskopi sırasında tanısal histeroskopi sırasında teşhis edilen problemler tedavi edilebilir. Histeroskop aletinin içinden sokulan dar cerrahi aletler sayesinde miyomlar, yara dokuları ve polipler rahmin içinden çıkarılabilir. Bazı kalıtımsal bozukluklar (septum gibi) da cerrahi histeroskopi ile düzeltilebilir. Aşırı kanaması olan ve artık çocuk sahibi olmayı düşünmeyen hastalar da cerrahi histeroskopi ile rahmin iç yüzeyi kaldırılarak kanama şikayeti tedavi edilebilir. Bu işleme endometriyal ablasyon denir.

Cerrahi histeroskopi sonrası enfeksiyonu önleme amaçlı antibiyotik ilaç kullanmanız gerekebilir. Gene bazı durumlarda östrojen hormonu kullanmanız da önerilebilir.

Histeroskopi sonrası süreç nasıldır?

Histeroskopi sonrası vajinal akıntı, hafif kanama ve kramp normaldir. Genelde işlemden birkaç gün sonra günlük iş ve ev hayatına dönülebilir.

Yorum ekle