Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Karşılaşılabilecek Sorunlar

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Karşılaşılabilecek Sorunlar

Bütün tedavilerde olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de bazı zorluklar ve problemler görülebilir. Tüp bebek tedavisini iyi yöneten bir hekim bu zorlukların bir kısmını aşmayı başarabilse de bazen hekimlerin de yapabileceği müdahaleler çok kısıtlıdır.

Tedavinin iptal edilmesi

Hastaların tüp bebek tedavisine beklenen yanıtı vermemesi, yeterli sayıda follikül gelişmemesi gibi nedenlerle tedavi iptal edilebilir. Çok daha nadir olmakla birlikte bazen de tam aksine hastanın ilaca aşırı cevap vermesi de tedavinin iptal edilmesini zorunlu kılabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Karşılaşılabilecek Sorunlar | Tüp Bebek Tedavisinde Karşılaşılan Riskler | Tüp bebekte Karşılaşılan Sorunlar neler? | Tüp bebek tedavisinin sorunlar nedeniyle sona erdirilmesi halinde neler yapılmalı?

Tüp bebek tedavisinde yumurta bulunamaması

Özellikle yaşı ileri ve/veya yumurtalık rezervi düşük kadınlarda folliküller yeterli büyüklüğe ulaşmasına karşın yumurta toplama işlemi sırasında hiç yumurta bulunamayabilir.

Tüp bebek tedavisinde sperm bulunamaması

TESE uygulanan hastaların ortalama % 40 ‘ında sperm bulunamaz ve tedavi iptal edilmek zorunda kalınır.

Tüp bebek tedavisinde döllenmenin olmaması

Yumurta ve spermler normal olmasına karşın bazı yumurtalarda döllenme gerçekleşmeyebilir. Ortalama yumurta döllenme oranı %70-80’dir.

Embriyonun transferinin zor olması

 Bazı durumlarda kadının genital organlarının anatomik yapısı nedeniyle transfer çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda gebelik şansı oldukça düşmektedir.

Gebelik testi öncesi kanama

Test gününden önce kanaması olanlarda gebelik şansı düşmekle birlikte gebelik olmadığı anlamına gelmez.

Yumurtalıkların aşırı uyarılması (OHSS)

OHSS tüp bebek tedavisinin en önemli komplikasyonudur. Genellikle polikistik over sendromlu kadınlarda ortaya çıkar. Yumurtalıkları uyarmak amacı ile kullanılan ilaçlara aşırı cevap alınması sendroma zemin hazırlar. Yumurtalıkların uyarılması sırasında kabul edilebilecek sayıda yumurta uyarılması ile aşırı uyarılma arasında ince bir çizgi vardır. Her zaman doz ayarlaması mümkün olmayabilir. Aşırı uyarılma olduğu zaman yumurtalık uyarıcı ilaçların dozunun azaltılması ve gerektiğinde bir gün veya daha uzun bir süre ilaç verilmemesi sonucunda estrojenin aşırı yükselmesini engellenir. Sendrom yumurtaların toplanması öncesindeki hCG enjeksiyonu(yumurta çatlatma iğnesi) verilmediği durumlarda ortaya çıkmaz.

Hastaya uygun farklı tedavi protokollerinin seçimi ile bu sendromun gelişimi engellenebilir veya şiddetinin daha az olması sağlanabilir. Gebelik oluşması sendromun daha şiddetli gelişmesine neden olur. Tablonun şiddetli olduğu durumlarda annede hayati risk bile yaratabilir. Bu sendrom gebe kalmayan kadınlarda kısa süre içinde geriler. Ancak gebe kadınlarda gebelik hormonunun da tetiklemesiyle süreç uzayabilir.

Yorum ekle